Kliv in i skogen.

5 anledningar att älska skogen

  • Skogen är jordens lungor. Den renar vår luft och vårt vatten och ger oss syre.
  • Skogen skyddar marken mot jorderosion och bryter ned avfall och skadliga ämnen.
  • Skogen stabiliserar klimatet genom att binda stora mängder koldioxid.
  • 9 av 10 landdjur lever i skogen.
  • Att vara ute i skogen gör att vi mår bättre och minskar risken för sjukdomar.
Skog

Ungefär hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit.

Det mesta har skett under de senaste 50 åren.

2015

Fotbollsplan

Hur många fotbollsplaner med träd huggs ner varje minut?

16 26 36

20 %

av våra koldioxidutsläpp beror på avskogning.

Så kan vi minska effekterna

Genom att bevara jordens artrika skogar kan vi minska klimatförändringarna.

Vad kan du göra för att rädda träd?

(Håll pekaren över bilderna för mer info.)

Återvinn papper

Lämna allt papper till återvinningen och köp återvunna produkter.

Använd mindre papper

Skriv inte ut i onödan, tacka nej till reklam i brevlådan.

Plantera träd

Plantera träd själv eller stötta en organisation som gör det.

Pressa politiker och företag

Skriv till en politiker, säg till i affären att du vill ha hållbara produkter.

Organisationer som arbetar för att rädda skog